Εγκύκλιος με διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι: Στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων προσμετρώνται και τα διαστήματα

Περισσότερα

Διευθυντές Σχολείων. Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης στην πλατφόρμα (ενημερωμένο)

Σας ενημερώνουμε σχετικά με οδηγίες που αναρτήθηκαν στο Πληροφορικό σύστημα υποβολής αίτησης για επιλογή στελεχών εκπαίδευσης (https://schooldirectors.minedu.gov.gr/). Σύμφωνα με τις

Περισσότερα

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) παρακαλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για έκδοση

Περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία για την πλήρωση με επιλογή είκοσι εννέα (29) θέσεων Διευθυντών δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

Περισσότερα
Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο