Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024
Πρόσφατα:

Στελέχη

ΑνακοινώσειςΣτελέχη

Επαναπροκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

Επαναπροκήρυξη Υπουργική απόφαση Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση 

Περισσότερα
ΑνακοινώσειςΣτελέχη

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

Προκήρυξη  Υπουργική απόφαση Αίτηση  Υπεύθυνη Δήλωση 

Περισσότερα
ΑνακοινώσειςΣτελέχη

Ανακοίνωση του αναμορφωμένου προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

Ανακοινώνουμε τον αναμορφωμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της αριθ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (Β’ 6141) Υπουργικής Απόφασης, προσωρινό ενιαίο

Περισσότερα
Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο