Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

Προκήρυξη  Υπουργική απόφαση Αίτηση  Υπεύθυνη Δήλωση 

Περισσότερα

Ανακοίνωση του αναμορφωμένου προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

Ανακοινώνουμε τον αναμορφωμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της αριθ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (Β’ 6141) Υπουργικής Απόφασης, προσωρινό ενιαίο

Περισσότερα

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγ. Νικολάου

Χρονική περίοδος υποβολής ενστάσεων κατά του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα: Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023  έως Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023. Υπενθυμίζεται πως οι ενυπόγραφες ενστάσεις υποβάλλονται είτε

Περισσότερα
Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο