Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου
Διοικητήριο Λασιθίου
1ος όροφος, 721 00 Άγιος Νικόλαος
Τηλ: 2841340498

Φουτάκη Νεκταρία (ΠΕ02) – 2841340498 – sep@dide.las.sch.gr

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο