Πίνακες μοριοδότησης για τις μεταθέσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου οι πίνακες με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ α) από περιοχή σε περιοχή και β) με ΕΝΓ/ΕΓΒ για το σχολικό έτος 2021-2022.

Ενστάσεις επί των πινάκων υποβάλλονται από 14-3-2022 μέχρι και 17-3-2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prosopiko@dide.las.sch.gr.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

2841340494 (Παπαδόπουλος Νικόλαος)

2841340472 (Παχυγιαννάκη Αικατερίνη)

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο