Ανακοίνωση βελτιώσεων και οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής και πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων προτίμησης σε εναπομείναντα οργανικά κενά

Ανακοίνωση Ορθή επανάληψη (ως προς τον κλάδο ΠΕ81) του πίνακα μορίων (γενικής). Πίνακας βελτιώσεων και οριστικών τοποθετήσεων (γενικής). Πίνακας βελτιώσεων

Περισσότερα

Τοποθετήσεις νεοδιόριστων – υποβολή δήλωσης προτιμήσεων

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ 2022 ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) ΚΕΝΑ ΓΙΑ

Περισσότερα

Τοποθετήσεις, διαθέσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ) 16-8-2022 (ορθή επανάληψη) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ 16-8-2022 (ορθή επανάληψη) ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ 16-8-2022  

Περισσότερα

Ορθή Επανάληψη – Λειτουργικά κενά και πλεονάσματα για υπεραριθμίες, τοποθετήσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 10/8/2022 και όχι η 17/8/2022 όπως εκ παραδρομής γράφτηκε στο αρχικό έγγραφο.

Περισσότερα

Μεταθέσεις (βελτιώσεις) και τοποθετήσεις, ανάληψη υπηρεσίας, θερινές υπηρεσίες

Ανακοίνωση Βελτιώσεις και οριστικές τοποθετήσεις (Γενικής) Βελτιώσεις και οριστικές τοποθετήσεις (Ειδικής) Διάθεση ΠΥΣΔΕ – Προσωρινές τοποθετήσεις (Γενικής) Ανάληψη υπηρεσίας  

Περισσότερα

Bελτιώσεις και οριστικές τοποθετήσεις – πρόταση ΠΥΣΔΕ Λασιθίου

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ 7-6-2022 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ) 7-6-2022 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (ΕΙΔΙΚΗΣ)

Περισσότερα
Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο