Τοποθετήσεις νεοδιόριστων – υποβολή δήλωσης προτιμήσεων

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ 2022 ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) ΚΕΝΑ ΓΙΑ

Περισσότερα

Τοποθετήσεις, διαθέσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ) 16-8-2022 (ορθή επανάληψη) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ 16-8-2022 (ορθή επανάληψη) ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ 16-8-2022  

Περισσότερα

Ορθή Επανάληψη – Λειτουργικά κενά και πλεονάσματα για υπεραριθμίες, τοποθετήσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 10/8/2022 και όχι η 17/8/2022 όπως εκ παραδρομής γράφτηκε στο αρχικό έγγραφο.

Περισσότερα

Μεταθέσεις (βελτιώσεις) και τοποθετήσεις, ανάληψη υπηρεσίας, θερινές υπηρεσίες

Ανακοίνωση Βελτιώσεις και οριστικές τοποθετήσεις (Γενικής) Βελτιώσεις και οριστικές τοποθετήσεις (Ειδικής) Διάθεση ΠΥΣΔΕ – Προσωρινές τοποθετήσεις (Γενικής) Ανάληψη υπηρεσίας  

Περισσότερα

Bελτιώσεις και οριστικές τοποθετήσεις – πρόταση ΠΥΣΔΕ Λασιθίου

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ 7-6-2022 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ) 7-6-2022 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (ΕΙΔΙΚΗΣ)

Περισσότερα

Τοποθέτηση υπεράριθμων και πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση

Τοποθέτηση υπεράριθμων Πρόσκληση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση Πίνακας μορίων (Γενικής) Πίνακας μορίων (Ειδικής) Πίνακας κενών (Γενικής) Πίνακας κενών (Ειδικής)

Περισσότερα
Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο