Ψηφιακές συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3785/τ.Β΄/13-8-2021 η αριθμ. 100548/ΓΔ5/13-8-2021 κ.υ.α. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, με θέμα «Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων εργασίας

Περισσότερα
Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο