Προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Ανακοινώνουμε τις προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2021-2022, όπως καθορίστηκαν στην αριθ. 21/24-8-2021 συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ

Περισσότερα
Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο