Τοποθέτηση υπεράριθμων και πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση

Τοποθέτηση υπεράριθμων Πρόσκληση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση Πίνακας μορίων (Γενικής) Πίνακας μορίων (Ειδικής) Πίνακας κενών (Γενικής) Πίνακας κενών (Ειδικής)

Περισσότερα

Υπεραριθμίες, τοποθετήσεις, διαθέσεις, αποσπάσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 9-8-2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ 5-8-2021 1. Δήλωση λειτουργικής υπεραριθμίας 2. Δήλωση

Περισσότερα

Λειτουργικά κενά και πλεονάσματα για ρύθμιση υπεραριθμιών

Έγγραφο Πίνακας Αίτηση Οι υπεραριθμίες έχουν επισημανθεί με κίτρινο χρώμα στον Πίνακα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών μέχρι την

Περισσότερα

Τοποθέτηση υπεράριθμων – Βελτιώσεις και οριστικές τοποθετήσεις

Οριστικές τοποθετήσεις – Βελτιώσεις Πρόταση τοποθέτησης υπεράριθμων Αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση – οριστική τοποθέτηση Πίνακας κενών Γενικής Πίνακας κενών Ειδικής

Περισσότερα
Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο