Προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Ανακοινώνουμε τις προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2021-2022, όπως καθορίστηκαν στην αριθ. 21/24-8-2021 συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ

Περισσότερα

Υπεραριθμίες, τοποθετήσεις, διαθέσεις, αποσπάσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 9-8-2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ 5-8-2021 1. Δήλωση λειτουργικής υπεραριθμίας 2. Δήλωση

Περισσότερα

Ανακοίνωση βελτιώσεων και οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής και πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων σε εναπομείναντα οργανικά κενά

Ανακοίνωση Πίνακας  Γενικής Πίνακας  Ειδικής Πίνακας  κενών Γενικής Δήλωση προτιμήσεων

Περισσότερα

Τοποθέτηση υπεράριθμων – Βελτιώσεις και οριστικές τοποθετήσεις

Οριστικές τοποθετήσεις – Βελτιώσεις Πρόταση τοποθέτησης υπεράριθμων Αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση – οριστική τοποθέτηση Πίνακας κενών Γενικής Πίνακας κενών Ειδικής

Περισσότερα
Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο