Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής

Πρόσκληση Τροποποίηση της υπό στοιχεία 50316/Ε1/4-5-2023 (τ. ΑΣΕΠ 11) απόφασης

Περισσότερα

Τοποθετήσεις νεοδιόριστων – υποβολή δήλωσης προτιμήσεων

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ 2022 ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) ΚΕΝΑ ΓΙΑ

Περισσότερα

Δικαιολογητικά νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ  Ανακοίνωση διορισμού. Δήλωση στοιχείων εκπαιδευτικού (επισυνάπτεται). Αποδεικτικό ΑΦΜ- ΑΜΚΑ-ΑΜΑ. Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης με πρώτο όνομα δικαιούχου αυτό του/της

Περισσότερα

Διόρθωση σφάλματος στην Υ.Α. πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων μελών ΕΕΠ για μόνιμο διορισμό σε ΣΜΕΑΕ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ διόρθωση σφάλματος στην Υ.Α. πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων μελών ΕΕΠ για μόνιμο διορισμό σε

Περισσότερα
Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο