Μήνας: Νοέμβριος 2021

ΑνακοινώσειςΕπιμορφωτικές ΣυναντήσειςΚΕΣΥ

Ημερίδες επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης “Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

Με το αριθμ. 136434/ Ε3/ 26-10-2021 έγγραφό μας σας είχαμε διαβιβάσει την με αρ. πρωτ. 17578/18-10-2021 (ΑΔΑ:ΩΑΨΗΟΞΛΔ-ΩΥΔ) Πρόσκληση του Ινστιτούτου

Περισσότερα
Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο