2η Ανακοίνωση και Πρόσκληση στελέχωσης Επιτροπής Κριτών του 4ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου της ΠΔΕ Κρήτης

Σας αποστέλλουμε τη 2η Ανακοίνωση και την Πρόσκληση στελέχωσης Επιτροπής Κριτών του 4ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα:

Ο μετασχηματισμός  του σχολείου στον 21ο αιώνα:

Θέσεις – Αντιθέσεις -Συγκλίσεις

Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης  και οι εργασίες του θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως από 19 έως 22 Μαΐου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα:  https://4conf.pdekritis.gr

Για  την Οργανωτική Επιτροπή

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Εμμανουήλ Καρτσωνάκης

Ιστοσελίδα συνεδρίου: https://4conf.pdekritis.gr

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@4conf.pdekritis.gr

2η Ανακοίνωση

Πρόσκληση Στελέχωσης Επιτροπής Κριτών

Οδηγίες

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο