Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β ́ εξεταστικής περιόδου 2021

Σας γνωρίζουμε ότι με τη με αρ. πρωτ. 142088/Α5/05-11-2021 Υπουργική Απόφαση προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις Β’ περιόδου για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021.

Προκειμένου να προβείτε στην έγκαιρη και ορθή οργάνωση της διαδικασίας των κατά τόπους Εξετάσεων, σας αποστέλλουμε τα εξής:

 • Την με αρ. πρωτ. 142088/Α5/05-11-2021 Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου  2021Β.
 • Την με αρ. πρωτ. 142109/A5/05-11-2021 Εγκύκλιο Υποβολής Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2021Β.
 • Πίνακα με τις περιοχές όπου θα ορισθούν Εξεταστικά Κέντρα ανά εξεταζόμενη γλώσσα και επίπεδο.
 • Πίνακα «Ειδική Περίπτωση – Διευκολύνσεις»
 • Δελτίο Τύπου
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας,  περιόδου 2021Β.
 • Εγχειρίδιο (manual) χρήσης υποψηφίου για την υποβολή των αιτήσεων (pdf).
 • Εγχειρίδιο (manual) χρήσης υπαλλήλου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (pdf).
 • Προδιαγραφές εξετάσεων ΚΠΓ  περιόδου 2021Β (pdf).
 • Την με αρ. 27299/Α5/09-03-2021  Υ.Α. (Β’ 928).
 • Την με αρ. 128821/Α5/25-09-2020 Υ.Α.(Β΄ 4265).
 • Την με αρ. 73190/Α5/16-05-2019 Υ.Α. (Β’ 1702).
 • Την με αρ. 44936/Α5/19-04-2021 Κ.Υ.Α. (Β’ 1612)

Δείτε όλα τα σχετικά εδώ.

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο