Πίνακες μεταθέσεων

Ανακοινώνονται οι πίνακες μεταθέσεων

α) από Περιοχή σε Περιοχή

β) σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ

γ)  με εξειδίκευση στην Ε.Ν.Γ. και στη γραφή Braille

Από 13-12-2021 έως και 17-12-2021 θα υποβάλλονται ενστάσεις, οι οποίες θα εξεταστούν από το ΠΥΣΔΕ Λασιθίου. Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με την εγκύκλιο των μεταθέσεων δεν προβλέπεται η ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, καθώς οι μεταθέσεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι βάσει κριτηρίων μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosopiko@dide.las.sch.gr.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

2841340494 (Παπαδόπουλος Νικόλαος)

2841340472 (Παχυγιαννάκη Αικατερίνη)

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο