Μέτρα προστασίας κατά τη διαδικασία των εκλογών της ΕΛΜΕ Λασιθίου

Παρακαλούμε, στα πλαίσια της εκλογικής διαδικασίας της ΕΛΜΕ Λασιθίου για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4-12-2021 στο 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, να τηρηθούν απαρέγκλιτα όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 1 της Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/20-11-2021 τ. Β΄).

  1. Πάσης φύσεως γενικές συνελεύσεις δύνανται να διενεργούνται είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε διά ζώσης είτε και με τους δύο (2) τρόπους (υβριδικά), σύμφωνα με το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 10) και με τήρηση των μέτρων του πίνακα Α της παρ. 1.
  2. Εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Δημοσίου στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, δύνανται να διενεργούνται είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε διά ζώσης είτε και με τους δύο (2) τρόπους (υβριδικά), με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, αντιστοίχως, ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου9. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται τα μέτρα του πίνακα Α της παρ. 1, καθώς και το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 10), εφόσον δεν υφίσταται ειδικότερη διάταξη στην παρούσα.)

Εύχομαι στην ΕΛΜΕ Λασιθίου καλή επιτυχία στην όλη εκλογική διαδικασία όπως και στους υποψηφίους όλων των παρατάξεων καλή επιτυχία στην προσπάθειά τους.

 

Ο Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Λασιθίου

Αθανάσιος Κατσαγκόλης

 

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο