Ορθή Επανάληψη – Λειτουργικά κενά και πλεονάσματα για υπεραριθμίες, τοποθετήσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 10/8/2022 και όχι η 17/8/2022 όπως εκ παραδρομής γράφτηκε στο αρχικό έγγραφο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ – (Ορθή Επανάληψη)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤ. ΚΕΝΩΝ – ΠΛΕΟΝ. ΓΕΝΙΚΗΣ 4-8-2022 (Ορθή Επανάληψη)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤ. ΚΕΝΩΝ – ΠΛΕΟΝ. ΕΙΔΙΚΗΣ 4-8-2022

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας και να χρησιμοποιήσετε τα παραπάνω έντυπα ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία:

α) Επιλέγετε το αρχείο που θέλετε

β) Επιλέγετε Αρχείο->Λήψη->Microsoft Word (.docx) 

Αυτή η εικόνα απαιτεί εναλλακτικό κείμενο alt, αλλά το εναλλακτικό κείμενο είναι προς το παρόν κενό. Είτε προσθέστε εναλλακτικό κείμενο είτε επισημάνετε την εικόνα ως διακοσμητική.

 

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο