Καταγραφή ψηφιακού εξοπλισμού των Σχολικών Μονάδων στο “Κτηματολόγιο Υποδομών ΤΠΕ των σχολείων”

Έγγραφο

Οδηγίες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε συνέχεια των με  αρ. πρωτ.: 2277/ΓΔ4/10-1-2022 & 4108/ΓΔ4/13-1-2022 εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι οι σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα συνεχίσουν να ακολουθούν την υπάρχουσα διαδικασία. Όσες μονάδες ολοκλήρωσαν τη διαδικασία της Απογραφής στη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2021 δεν χρειάζεται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο