Εμβολιασμός εκπαιδευτικών με αδιάθετες δόσεις εμβολίων σε Εμβολιαστικά Κέντρα

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος με αριθ. 34522/Ε3/26.3.2021 και θέμα “Εμβολιασμός εκπαιδευτικών με αδιάθετες δόσεις εμβολίων σε Εμβολιαστικά Κέντρα” και παρακαλείσθε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Διευκρινήσεις σχετικά με το θέμα των επικείμενων εμβολιασμών:

  1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις αποστέλλονται κατά κύριο λόγο με email στο σχολείο και παραμένουν σε αυτό.
  2. Οι διευθυντές των σχολείων αποστέλλουν τα απαιτούμενα στοιχεία (με excel) των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε να καταρτιστεί ο σχετικός κατάλογος από την ομάδα συντονισμού εμβολιασμών. Προς δική σας διευκόλυνση και κατανοώντας το φόρτο εργασίας δημιουργήσαμε μια Google Form που οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί θα τη συμπληρώνουν μόνοι τους. Τις αιτήσεις των συναδέλφων θα τις αρχειοθετεί (σύμφωνα με την επισυναπτόμενη εγκύκλιο, ΑΜΚΑ), ο συντονιστής της ομάδας εμβολιασμού (Β. Ορφανάκης).
  3. Χρονοδιάγραμμα:

α) Η διαδικασία της κατάρτισης του τελικού καταλόγου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο την Τρίτη 30/3/2021 μέχρι 11:30 πμ

β) Η  ενεργοποίηση της διαδικασίας ειδοποίησης των εκπαιδευτικών για αδιάθετες δόσεις εμβολίων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 31/3/2021.

γ) Φόρμα εμβολιασμού που συμπληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί https://forms.gle/jXBS978ggRNmfyFt7

Ο Δ/ντής Δ.Δ.Ε. Λασιθίου

Αθανάσιος Κατσαγκόλης PhD, MSc

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο