Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Πολιτειότητα (Digital Citizenship Education)

Αγαπητοί μας φίλοι εκπαιδευτικοί,

Οι πρώτες εβδομάδες μιας νέας σχολικής χρονιάς μπορεί να είναι γεμάτες προκλήσεις για τους μαθητές, τους γονείς και τους δασκάλους. Αποτελούν όμως και μια ιδανική στιγμή για να βοηθήσουν τα παιδιά να σκεφτούν τι σημαίνει να είσαι υπεύθυνος πολίτης στο σημερινό πραγματικό και διαδικτυακό κόσμο.

Στο πλαίσιο του προγράμματός του «Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Πολιτειότητα» (Digital Citizenship Education), το Συμβούλιο της Ευρώπης δημοσίευσε ειδικό φυλλάδιο με εύχρηστες οδηγίες για εκπαιδευτικούς και γονείς, έτσι ώστε αυτοί να βοηθήσουν τα παιδιά να γίνουν ψηφιακοί πολίτες* μέσω των διαδικτυακών και των εκτός διαδικτύου εμπειριών τους στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα.

Το φυλλάδιο “Επιστροφή στα θρανεία – Κάνοντας ένα θετικό ξεκίνημα για τη νέα σχολική χρονιά” έχουν συγγράψει οι κυρίες Janice Richardson και Δρ. Βερόνικα Σαμαρά, συνεργάτες του Συμβουλίου της Ευρώπης, και αποτελεί μέρος μιας σειράς ενημερωτικών φυλλαδίων αναφορικά με την εκπαίδευση στην ψηφιακή πολιτειότητα.

Το φυλλάδιο έχει δημιουργηθεί ήδη σε 16 γλώσσες, με την Δρ. Βερόνικα Σαμαρά, που τελεί και  συντονίστρια της Δράσης Ενημέρωσης Saferinternet.gr, να έχει επιμεληθεί την Ελληνική. Βρίσκετε το φυλλάδιο στα Ελληνικά στις εξής διαδικτυακές διευθύνσεις:

Φυλλάδιο για εκπαιδευτικούς: https://rm.coe.int/-/1680a40d2c

Φυλλάδιο για γονείς: https://rm.coe.int/-/1680a40d2b (σε περίπτωση που θέλετε να το προωθήσετε στους γονείς των μαθητών σας)

Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά!

Με τιμή,

Δρ. Βερόνικα Σαμαρά
Σύμβουλος του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πρόγραμμα “Digital Citizenship Education”
Επικεφαλής της Δράσης Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο