ΑνακοινώσειςΑναπληρωτές

Δικαιολογητικά Αναπληρωτών 2023-2024

Ακούστε το άρθρο
 1. Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Μ.ΙΚΑ.
 2. Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης με πρώτο όνομα δικαιούχου αυτό του/της εκπαιδευτικού (αναπληρωτές ΕΣΠΑ και ΠΔΕ μόνο Εθνική Τράπεζα).
 3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων).
 4. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (αν είναι από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής: μετάφραση, ισοτιμία-αντιστοιχία από το ΔΟΑΤΑΠ, Απολυτήριο Λυκείου).
 5. Αντίγραφο πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης (στους κλάδους που απαιτείται).
 6. Αντίγραφο μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου (αν είναι από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής: μετάφραση και ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ). *
 7. Όλες οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που δεν έχουν καταχωριστεί στο ΟΠΣΥΔ. Για τις καταχωρισμένες προϋπηρεσίες στο ΟΠΣΥΔ ζητείται η συγκεντρωτική βεβαίωση προϋπηρεσίας του ΟΠΣΥΔ.*
 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου. Στην περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών), προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών.
 9. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
 10. Πρόσφατες πρωτότυπες ιατρικές γνωματεύσεις από: α) Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και β) από Ψυχίατρο (οι οποίες να πιστοποιούν την υγεία του/της εκπαιδευτικού και την ικανότητά του/της να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα). Για του αναπληρωτές μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να πιστοποιούν την ικανότητα τους να ασκήσουν τα υποστηρικτικά καθήκοντά τους  σε σχολικές μονάδες.
 11. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται).
 12. Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικό rapid/pcr test έως 72 ώρες πριν την ανάληψη υπηρεσίας.

 

* Οι αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας και μεταπτυχιακών τίτλων θα συμπληρωθούν στη σχολική μονάδα τοποθέτησης και σύμφωνα με την πράξη πρόσληψης. Η αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας είναι υποχρεωτική ακόμα και αν όλη η προϋπηρεσία είναι καταχωρισμένη στο ΟΠΣΥΔ.

Οι προαναφερθείσες αιτήσεις (προϋπηρεσίας και μεταπτυχιακών) πρέπει να υποβληθούν και να πρωτοκολληθούν την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας.

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο