Ανάρτηση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης των εκπαιδευτικών για τις μεταθέσεις και τις βελτιώσεις-οριστικές τοποθετήσεις 2022-2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2022-2023
Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης των εκπαιδευτικών για τις μεταθέσεις 2022-2023:

α) από Περιοχή σε Περιοχή
β) από Περιοχή σε Περιοχή σε ΣΜΕΑΕ
γ) σε ΚΕΔΑΣΥ
δ) με εξειδίκευση στην Ε.Ν.Γ. των Κωφών και στη γραφή Braille των Τυφλών

Από 21-11-2022 έως και 25-11-2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις, οι οποίες θα εξεταστούν από το ΠΥΣΔΕ Λασιθίου. Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με την εγκύκλιο των μεταθέσεων δεν προβλέπεται η ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, καθώς οι μεταθέσεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι βάσει κριτηρίων μοριοδότησης.
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prosopiko@dide.las.sch.gr.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2841340494 (Παπαδόπουλος Νικόλαος)
2841340472 (Παχυγιαννάκη Αικατερίνη)

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2022-2023
Ανακοινώνονται οι πίνακες μοριοδότησης για τις βελτιώσεις ή τις οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών 2022-2023.

α) Γενικής Εκπαίδευσης

β) Ειδικής Αγωγής
Από 21-11-2022 έως και 25-11-2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις, οι οποίες θα εξεταστούν από το ΠΥΣΔΕ Λασιθίου. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prosopiko@dide.las.sch.gr.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2841340494 (Παπαδόπουλος Νικόλαος)
2841340472 (Παχυγιαννάκη Αικατερίνη)

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο