Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Μοριοδότησης για τις Μεταθέσεις 2022-2023

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2022-2023

Ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες μεταθέσεων α) από Περιοχή σε Περιοχή β) από Περιοχή σε Περιοχή σε ΣΜΕΑΕ γ) σε ΚΕΔΑΣΥ δ)  με εξειδίκευση στην Ε.Ν.Γ. των Κωφών και στη γραφή Braille των Τυφλών.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2022-2023

Ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες μοριοδότησης για τις βελτιώσεις ή τις οριστικές τοποθετήσεις  των εκπαιδευτικών 2022-2023 α) γενικής εκπαίδευσης β) ειδικής αγωγής.

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο