Ίδρυση νέων εκπαιδευτικών δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε Νεάπολη και Ιεράπετρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου
(https://dide.las.sch.gr)

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Λασιθίου κ. Αθανάσιος Κατσαγκόλης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ίδρυση των παρακάτω εκπαιδευτικών δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, οι οποίες υπολείπονταν από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, στοχεύοντας στην περαιτέρω αναβάθμιση και ενδυνάμωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης:

Στα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. (Π.ΕΠΑ.Λ) θα εφαρμοστεί, σταδιακά και με συστηματικό τρόπο, σειρά ρυθμίσεων, όπως για παράδειγμα τροποποιημένα προγράμματα σπουδών, λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών αναγκών σε επαγγελματικά προσόντα της οικονομίας, νέων μεθοδολογιών, κριτηρίων ποιότητας σε πόρους και διαδικασίες.

Οι νέες μέθοδοι, οι αυξημένοι βαθμοί ελευθερίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι επιμορφώσεις των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων στα Κέντρα Επιμόρφωσης που θα δημιουργηθούν εντός των Π.ΕΠΑ.Λ., ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα στις νέες απαιτήσεις, καθώς και η συνεχής παρακολούθηση του συστήματος, θα φέρουν συντονισμένα, κι όχι άναρχα, την επόμενη ημέρα στα ΕΠΑ.Λ. της χώρας συνολικά.

Στα Π.ΕΠΑ.Λ. διατηρείται η διοίκηση και το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό, επομένως δεν τίθεται θέμα απώλειας της οργανικής θέσης για το σύνολο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών.

Η Κυβέρνηση έχει προγραμματίσει τη χρηματοδότηση των 25 Π.ΕΠΑ.Λ. (των 6 που ιδρύθηκαν τον Ιούνιο του 2021 και των 19 που ιδρύθηκαν το 2022) από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με το χρηματικό ποσό των 34.107.530,52€, δηλαδή 1.300.000 € περίπου για κάθε Π.ΕΠΑ.Λ.

Η  ίδρυση του Π.ΕΠΑ.Λ. Νεάπολης, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις τομείς των ΕΠΑ.Λ.,  αποτελεί σημαντικό επίτευγμα και ορόσημο στην προσπάθειά μας για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  στο νομό μας.

  • Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Ιεράπετρας και Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Νεάπολης (ΦΕΚ 3147/Β/22-06-2022)

Η έδρα του Ε.Κ.  Ιεράπετρας θα είναι το σχολικό συγκρότημα, όπου  λειτουργούν τα  ΕΠΑ.Λ. Ιεράπετρας, και θα εξυπηρετεί τις εργαστηριακές ανάγκες του  ΕΠΑ.Λ. Ιεράπετρας, του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ιεράπετρας, του Δ.Ι.Ε.Κ.  Ιεράπετρας.

Η έδρα του Ε.Κ. Νεάπολης θα είναι το σχολικό συγκρότημα, όπου λειτουργεί το  Π.ΕΠΑ.Λ. Νεάπολης,  και παράρτημα στο ΕΠΑ.Λ. Αγίου Νικολάου. Θα εξυπηρετεί τις εργαστηριακές ανάγκες του Π.ΕΠΑ.Λ. Νεάπολης, του ΕΠΑ.Λ. Αγίου Νικολάου και του Δ.Ι.Ε.Κ. Αγίου Νικολάου.

Τα Ε.Κ. είναι εκπαιδευτικές μονάδες με αυτοτελή διοίκηση, στα οποία διδάσκονται τα εργαστηριακά μαθήματα των ΕΠΑ.Λ. αλλά και των ΙΕΚ. Τελευταία διεξάγεται σε αυτά και το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας. Τα Ε.Κ. λαμβάνουν ειδική χρηματοδότηση, στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ. και αποτελούν τον πυρήνα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Με άρτιο εξοπλισμό και έμφαση στην ασφάλεια των μαθητών αξιοποιούν τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών, οι οποίοι με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών υλοποιούν κατασκευές, εργαστηριακές ασκήσεις και εκθέτουν πρωτότυπα έργα στο τέλος του διδακτικού έτους. Τέλος, το Ε.Κ. υποβοηθά, στηρίζει και συνεργάζεται με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής και της κοινωνίας συνολικά.

Ανακοινώθηκε από τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας η ίδρυση του τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων στο Π.ΕΠΑ.Λ. Νεάπολης από το σχολικό έτος 2022-2023. Η ίδρυση τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων δίνει τη δυνατότητα σύγχρονων και εξειδικευμένων σπουδών πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, διευρύνοντας παράλληλα τις επαγγελματικές προοπτικές των μαθητών/τριών με τις ειδικότητες «Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού» και «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού».

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά:

– τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην ίδρυση των  παραπάνω εκπαιδευτικών δομών και στην εκπαιδευτική αναβάθμιση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

– τον Γενικό Γραμματέα του ΕΕΚΔΒΜ&Ν κ. Γεώργιο Βούτσινο για την αμέριστη συμπαράσταση και την καθοριστική συνδρομή του.

– τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Αντώνη Ζερβό, τον Δήμαρχο Ιεράπετρας κ. Θεοδόση Καλαντζάκη και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας που υποστήριξαν την ίδρυση των νέων δομών.

– τους Προέδρους και τα ΔΣ του Σ.Σ.Π.Α.Ε. Περιφέρειας Κρήτης και του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για τις θετικές τους εισηγήσεις.

Τέλος, ευελπιστούμε και ευχόμαστε οι νέες αυτές εκπαιδευτικές δομές να συμβάλουν στη στήριξη και ενδυνάμωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και να τύχουν της ευρύτερης αποδοχής της τοπικής κοινωνίας, αφού οι επιλογές που θα παρέχονται από τώρα και στο εξής στους μαθητές/τριές μας, αναφορικά με τον τύπο σχολείου που θα επιλέξουν να φοιτήσουν,  δε θα υπολείπονται πλέον των άλλων μαθητών/τριών της ΠΔΕ Κρήτης.

Εκ της Διευθύνσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Τ Ε Μ Α Σ Μετάβαση στο περιεχόμενο