Λειτουργία Β΄ τάξης ημερησίου και εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-14

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

 

 

 


Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθ. Προτεραιότητας:

 

Αθήνα, 26-09-2013

Αρ. Πρωτ. 136964/Γ2

                                                                 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

 

  

 

  • Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
  • Γραφεία Σχολικών Συμβούλων
  • Επαγγελματικά Λύκεια (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)
  • Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

Θεσσαλονίκης 151

176 10 Καλλιθέα

 

 

-----

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Τηλέφωνο:   210-3443278, 2228

 

 


ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 

 

  ΘΕΜΑ: Λειτουργία Β΄ τάξης ημερησίου και εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-14

ΣΧΕΤ.: παρ. 1 και 5 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α’ 167)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 120886/Γ2/03-09-2013 εγκυκλίου και κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, σας διευκρινίζουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στους μαθητές της Β΄ τάξης ημερησίου και Β΄ τάξης εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου δεν παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του Τομέα «Υγείας και Πρόνοιας».

Μαθητές που έχουν εγγραφεί στη Β΄ Τάξη ημερησίου ή εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και έχουν ήδη επιλέξει τον ανωτέρω τομέα καλούνται έως τις 30-09-2013 να επιλέξουν εκ νέου μεταξύ των λειτουργούντων στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. τομέων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

Εσωτ. Διανομή

  • Γραφείο Υπουργού
  • Γραφείο Υφυπουργού
  • Γραφείο Γενικού Γραμματέα
  • Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε.
  • Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμήμα B΄