Ανακοίνωση – Πρόσκληση σε Επιμορφωτική Εσπερίδα

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Δ.Ε.  Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Ιωάννης  Κανέλλος

Σχολικός  Σύμβουλος Μαθηματικών

Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4

Ταχ. Κώδικας: 713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πληροφορίες : Ι. Κανέλλος

Κινητό : 6976885810

E-mail : atkaskan@otenet.gr

 

 

 

 
      Ηράκλειο,  01/02/2017

      Αρ. Πρωτ.:  118

 

 

 

ΠΡΟΣ:  Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομών Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων και Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών αυτών

 

Θέμα: Ανακοίνωση – Πρόσκληση σε Επιμορφωτική Εσπερίδα

 

Με πρωτοβουλία του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου και σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο Μαθηματικών διοργανώνεται Επιμορφωτική Εσπερίδα με τίτλο:

 

«Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, μια ευκαιρία για συλλογικό αναστοχασμό»

 

η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Π.Ε.Κ. Ηρακλείου στον Εσταυρωμένο (Γ. Κορνάρου 17, σχολικό συγκρότημα Πειραματικών Σχολείων Ηρακλείου (χάρτης περιοχής εδώ) την  Πέμπτη 09/02/2017 στις 18.00΄.

 

Το πρόγραμμα της Επιμορφωτικής Εσπερίδας έχει ως εξής:

 

18.00΄ – 18.10΄: Εγγραφές

18.10΄ – 18.15΄: Χαιρετισμός από τον Δημήτρη Καλυκάκη, Διευθυντή Πειραματικού ΓΕ.Λ.

                   Ηρακλείου

18.15΄ – 18.35΄: Ιωάννης Κανέλλος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

«Αποδεικτικά Σχήματα Μαθητών και Μαθησιακές Δυσκολίες στα

Μαθηματικά»

18.35΄ – 19.30΄: Γιάννης Καραγιαννάκης, Διδάσκων στο Ε.Κ.Π.Α. – Μεταδιδακτορικός

 Ερευνητής

«Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά: από τη θεωρία στη πράξη.

Μέρος Α΄(θεωρία)»

19.30΄ – 19.45΄: Διάλειμμα

19.45΄ – 20.30΄ : Γιάννης Καραγιαννάκης, Διδάσκων στο Ε.Κ.Π.Α. – Μεταδιδακτορικός

 Ερευνητής

«Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά: από τη θεωρία στη πράξη.

Μέρος Β΄(πράξη)»

20.30΄ – 21.00΄: Συζήτηση

 

Παρακαλούνται θερμά οι κ.κ. Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν τους Καθηγητές Μαθηματικών – ΠΕ03 για την παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση. Η εσπερίδα είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενη/-ο ανεξάρτητα από ειδικότητα.

 

Περιλήψεις Εισηγήσεων

1. Τίτλος εισήγησης: «Αποδεικτικά Σχήματα Μαθητών και Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά»

Εισηγητής: Ιωάννης Κανέλλος

Οι ερευνητές Guersohn Harel και Larry Sowder έχουν αναπτύξει μια ταξινομία αποδεικτικών σχημάτων των μαθητών – φοιτητών οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία απόδειξης. Η ταξινομία μας προσφέρει ένα κατάλληλο εργαλείο για να εμβαθύνουμε σε διδακτικά ερωτήματα στενά συνδεόμενα με τις Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά και να αναζητήσουμε κατάλληλες απαντήσεις.

 

2. Τίτλος εισήγησης: «Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά: από τη θεωρία στη πράξη»

Εισηγητής: Γιάννης Καραγιαννάκης

Οι μαθηματικές δεξιότητες των ανθρώπων αποτελούν θεμέλιο λίθο για την ευημερία μιας κοινωνίας. Εκτιμάται πως το 20% του γενικού πληθυσμού έχει ανεπαρκείς αριθμητικές δεξιότητες. Στην παρούσα εισήγηση θα γίνει συζήτηση του θέματος των Μαθησιακών Δυσκολιών στα Μαθηματικά (ΜΔΜ) επιχειρώντας να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα: Τί είναι; Γιατί συμβαίνουν; Πως μπορώ να βοηθήσω; Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει αναφορά στους γνωστικούς και μη-γνωστικούς παράγοντες που διέπουν την ανάπτυξη των μαθηματικών δεξιοτήτων καθώς και στις διάφορες εγγενείς δυσκολίες που φαίνεται να ερμηνεύουν τη χαμηλή επίδοση των μαθητών με ΜΔΜ. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ένα τετραπλό μοντέλο κατηγοριοποίησης των ΜΔΜ, το οποίο πρακτικά επιτρέπει στον εκπαιδευτικό τη σκιαγράφηση μαθηματικών προφίλ τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό αποτελεσματικών στρατηγικών αντιμετώπισης των ΜΔΜ. Τέλος θα συζητηθεί ο τρόπος επιλογής των στρατηγικών αντιμετώπισης των ΜΔΜ στη βάση των μαθηματικών προφίλ των μαθητών. Οι προτεινόμενες στρατηγικές διδασκαλίας εστιάζουν από τη μια στον πυρήνα των Μαθηματικών εννοιών στοχεύοντας στη βαθιά κατανόηση τους (εννοιολογική διδασκαλία) και από την άλλη σε τεχνικές μοντελοποίησης (ευρετική διδασκαλία) και αυτοματοποίησης (σαφής διδασκαλία) βασικών μαθηματικών δεδομένων και διαδικασιών.

Λίγα λόγια για τον Γιάννη Καραγιαννάκη: Είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας, διδάσκων του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και διεξάγει μεταδιδακτορική έρευνα στο Ινστιτούτο Έρευνας Επιστημών Ψυχολογίας του Καθολικού Πανεπιστημίου της Λουβένης στο Βέλγιο. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στο χώρο των Μαθησιακών Δυσκολιών στα Μαθηματικά (ΜΔΜ): διερεύνηση του είδους (ειδικού ή γενικού γνωστικού τομέα) των δυσκολιών στα Μαθηματικά και ανάπτυξη επιστημονικά τεκμηριωμένων στρατηγικών αντιμετώπισης για μαθητές 8-18 ετών. Έχει λάβει και λαμβάνει μέρος σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα με αντικείμενο τις Μαθησιακές Δυσκολίες και η δουλειά του έχει δημοσιευτεί σε διεθνή ερευνητικά περιοδικά. Έχει πολυετή εμπειρία στην αξιολόγηση και παρέμβαση μαθητών που αντιμετωπίζουν ΜΔΜ και έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες ειδικούς και εκπαιδευτικούς σε διεθνές επίπεδο. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του τομέα των Μαθηματικών του πρότυπου σχολείου για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες Eureka Leuven School του Βελγίου.

 

Ο Διευθυντής του Πειραματικού ΓΕ.Λ. Ηρακλείου                      Ο Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

                           

 

 

               Δημήτριος Καλυκάκης                                                  Δρ. Ιωάννης Κανέλλος