Σχ. Σύμβουλος ΠΕ19-20

6ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

 

                                                                                  

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθ. Προτεραιότητας:

 

Αθήνα,        09-10-2015

Αρ. Πρωτ.   159242/Δ2

 

 

 

 

 

 


 

-----

Ταχ. Δ/νση:    Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη:   15180 Μαρούσι

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες:    Π. Αγγελόπουλος

                     Αν. Πασχαλίδου

                     Β. Πελώνη

Τηλέφωνο:     210-3443422

                       210-3442248

 

  

ΠΡΟΣ:

 

 ΘΕΜΑ: «6ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας»

 

Σας γνωστοποιούμε ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής της χώρας διοργανώνουν το     6ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας.

Το Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ψηφιακά έργα που αναπτύσσουν στο σχολείο τους και να λάβουν μέρος σε πρωτότυπες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με αντικείμενο την Πληροφορική και την Ψηφιακή Τεχνολογία.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 9 Απριλίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.digifest.info .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

 

 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

 

 

 

 

 

 

Εσωτ. Διανομή

  • Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Π.Ε. Τμ. Α΄
  • Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε. Τμ. Α΄