Αναπληρωτές

Ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η λειτουργία εφαρμογής προσωποποιημένης πληροφόρησης από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.), απ' όπου μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε για τις μηνιαίες αποδοχές σας, εισάγοντας τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet.

Ηλ/κή διεύθυνση: https://www1.gsis.gr/webtax/misthreporteap