Επισκέψεις σχολείων στο εργοτάξιο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

 

Μαρούσι, 17-09-2014

Αρ.Πρωτ.:    147954/Γ7

Βαθμός Προτερ.

 

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

 

      

 

 

 

 1. 1.Δ/νσεις       Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       της χώρας

 1. 2.Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων &

       Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΕ    

 1. 3.Σχολικές μονάδες των Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας (μέσω των Δ/νσεων Εκπ/σης)

 

 

 

 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

-----

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                               

 

   ΠΡΟΣ:

 

 

 


                                   

 

 

Ανδρέα Παπανδρέου 37

151 80 Μαρούσι

Πληροφορίες: Πηνελόπη Σακκοπούλου

Τηλέφωνο: 210 344 3023

                                                                                                                                                                                                                                                ΚΟΙΝ:Ταινιοθήκη της Ελλάδος

 

 

ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας

2. Γραφεία Σχολ. Συμβούλων ΔΕ (μέσω Περ/κών Δ/νσεων)           

3. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

     Υπόψη Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Τροχόπουλου       Βασ. Σοφίας 86Α - 11528 Αθήνα

 

ΘΕΜA: Επίσκεψη σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Επισκεπτών του Εργοταξίου

του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σε απάντηση του: αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ./ΚΠ/ 142775 /Γ7/10-9-2014

                Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Επισκεπτών (ΚΕ) του Εργοταξίου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) θα παρέχει και φέτος δωρεάν τη δυνατότητα στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να το επισκεφτούν και να παρακολουθήσουν ένα από τα εκπαιδευτικά του προγράμματα, τα οποία θα πραγματοποιούνται από 1 Οκτωβρίου 2014 έως 29 Μαου 2015. Ειδικά για τα σχολεία της Αττικής προσφέρεται δωρεάν και η μεταφορά των παιδιών από και προς το σχολείο.

                Το πρόγραμμα της επίσκεψης καλύπτει όλες τις τάξεις του Γυμνασίου-Λυκείου. Οι μέρες και οι ώρες των επισκέψεων ανά τάξεις των 25 παιδιών διαμορφώνονται ως εξής: Τρίτη έως Παρασκευή, πρώτη ομάδα 10:00 – 11:30 πμ. και δεύτερη ομάδα 12:00 – 13:30 μμ. Η επίσκεψη των Λυκειακών τάξεων διαρκεί 1 ώρα.

                Για την επίσκεψή τους στο χώρο του ΚΕ, τα παιδιά θα πρέπει να φορούν κλειστά παπούτσια και άνετα ρούχα, καθώς θα περπατήσουν σε ασφαλή πεζογέφυρα με θέα προς το εργοτάξιο για περίπου 10 λεπτά.

                Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει:

 1. Ξενάγηση στο χώρο του Κέντρου Επισκεπτών, περιγραφή των μελλοντικών λειτουργιών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος .
 2. Επιλογή ενός από τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με την ηλικία των παιδιών.
 • Βήμα, Πόδι, Αντίχειρας: Εργαστήριο αρχιτεκτονικής για παιδιά - Γυμνάσιο
 • Όταν οι λέξεις συναντούν τις εικόνες είναι μαγεία: Παιχνίδι στον μαγνητικό τοίχο του Κέντρου Επισκεπτών όπου με εικόνες και λογοτεχνικά αποσπάσματα φτιάχνουμε τις δικές μας ιστορίες -

Α’ και Β’ Γυμνασίου

 • «Βάζουμε σε τάξη» την Ιστορία: Φτιάχνουμε τη χρονογραμμή της ιστορίας των βιβλίων και των βιβλιοθηκών στον μαγνητικό τοίχο του Κέντρου Επισκεπτών - Γυμνάσιο και Λύκειο.
 • Χάρτες και ιστορίες: Παιχνίδι με σύμβολα των χαρτών που γίνονται υλικό προσωπικών αφηγήσεων των μαθητών - Γυμνάσιο και Λύκειο
 • Είσαι ο καλλιτεχνικός διευθυντής για ένα μήνα: Παιχνίδι ρόλων, όπου η τάξη πρέπει να διαμορφώσει το μηνιαίο πρόγραμμα του Κέντρου Επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ - Λύκειο.
 1. Ελεύθερη ώρα για να ανακαλύψουν τα παιδιά μόνα τους το Κέντρο Επισκεπτών.

Δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: visitorscenter@snfcc.org

                Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 877 8396 (κ.κ. Ξένια Τακτικού, Μαρία Παυλίδη)

                Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

 

                                Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

 

                                                                                                            ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΚΟΤΑ              

 

Εσωτερική διανομή

                   Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ: - Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής (Αρ. Πρωτ: 477/11-09-2014)