Ενημέρωση για τις δράσεις Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

 

 

Ηράκλειο 9-1-2014

Αρ. Πρωτ.: 18

 

 

Ταχ. Δ/νση    :     Λ. Κνωσού 6

Τ.Κ. -Πόλη     :     71306 -Ηράκλειο Κρήτης

Ιστοσελίδα    :     http://kritis.pde.sch.gr

e-mail           :     avathmia@kritis.pde.sch.gr

Πληροφορίες     :           Λούκα Ελένη

Τηλ.               :     2810 302 442

Fax.               :     2810 302 444

 

ΠΡΟΣ:

Όπως ο πίνακας αποδεκτών

 

                     ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τις δράσεις Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού»

 

Σχετ.:Το με αριθμ. 195630/Γ1/19-12-2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Σχολικής βίας και του Εκφοβισμού».

 

Το ΥΠΑΙΘ, στα πλαίσια των πρωτοβουλιών του και των από κοινού ενεργειών του με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τους τοπικούς φορείς για την πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, μας κοινοποίησε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, που αφορά στη λειτουργία του Παρατηρητηρίου για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Σε αυτό ορίζονται με σαφήνεια και με αναλυτικό τρόπο, τα παρακάτω θέματα:

  • Συντονιστές Δράσεων: Ρόλος και αρμοδιότητες
  • Ο ρόλος της σχολικής κοινότητας στην πρόληψη περιστατικών βίας
  • Διαχείριση και αντιμετώπιση περιστατικών βίας  σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Ολόκληρη η εγκύκλιος βρίσκεται ΕΔΩ: http://paratiritirio.minedu.gov.gr/index.php/yliko

Επίσης ανασυγκροτείται η Συντονιστική Επιτροπή του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού ως εξής :

  • Βεντήρης Παρασκευάς-Παναγιώτης του Μαρίνου, ως Πρόεδρος.
  • Μερκούρης Στυλιανός του Ανδρέα,
  • Παπαχρήστος Κωνσταντίνος του Λουκά,
  • Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου,
  • Τσιάντης Ιωάννης του Σεραφείμ
  • Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου,
  • Γκιόκα Σοφία του Σωτηρίου

Βασική επιδίωξη κάθε Σχολικής Μονάδας θα πρέπει να είναι η αξιοποίηση όλων των προσφερόμενων δράσεων και εργαλείων του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς και των τοπικών υποστηρικτικών δικτύων για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Γι’ αυτό, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζεται ένας εκπαιδευτικός ως υπεύθυνος για θέματα σχολικής βίας και εκφοβισμού ανά σχολική μονάδα. ο οποίος θα αποτελεί τον άμεσο σύνδεσμο του Σχολείου με το Συντονιστή  Δράσεων Πρόληψης της σχολικής βίας και εκφοβισμού.

(Συντονιστής Δράσεων για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού στην Περιφέρεια Κρήτης: Μεντζίνης Νικόλαος, Δ/ντής 43ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου αναπληρούμενος από την Παναγιωτάκη Μαρία, Υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων της Δ/νσης Δ.Ε. Ηρακλείου).

Θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες-κατευθύνσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τον ρόλο του Παρατηρητηρίου, τον ρόλο των Συντονιστών Δράσεων, των ΠΔΕ, των Διευθυντών Π Ε και Δ.Ε, των Διευθυντών/ Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων Π.Ε., των Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Ε., καθώς και για τον ρόλο της σχολικής κοινότητας για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας και εκφοβισμού.

Ο Δ/ντής κάθε σχολείου, έως τέλος Ιανουαρίου 2014, να αποστείλει στη Δ/νση που υπάγεται το σχολείο του τα στοιχεία του Υπευθύνου για θέματα σχολικής βίας και εκφοβισμού. Οι Δ/νσεις ΠΕ & ΔΕ να αποστείλουν με συγκεντρωτικό πίνακα στην ΠΔΕ Κρήτης τα στοιχεία των σχολείων περιοχής τους, μέχρι τέλος της πρώτης εβδομάδας του Φεβρουαρίου 2014.

Του παρόντος να λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί .