Ενημέρωση για Υγιεινή Διατροφή

 

 

 
 

 

 

 


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

 

=

Άγιος Νικόλαος

: 23-10-2012

Αριθμός πρωτ.    

: 5291

ΠΡΟΣ

Σχολικές Μονάδες Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου

Ταχ. Δ/νση

: Διοικητήριο Αγίου Νικολάου

Ταχ. Κώδικας

: 72100

Τηλ.

: 2841340495

Fax

: 2841027228

e – mail

:ygeia@dide.las.sch.gr  

Πληροφορίες

: Πεδιαδίτη Φιλίτσα

 

 

 

ΘΕΜΑ: « Ενημέρωση για Υγιεινή Διατροφή »

 

Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. έχει εγκρίνει την υλοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας σε θέματα υγιεινής διατροφής και ασφάλειας τροφίμων που διατίθενται από τα σχολικά κυλικεία.

Στα πλαίσια αυτά, το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης και το παράρτημα του ΕΦΕΤ Ηρακλείου , πρόκειται να πραγματοποιήσουν τέτοιες ενημερωτικές συναντήσεις με τους μαθητές των σχολείων του νομού μας. Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν ενδιαφέρεστε να πραγματοποιηθεί μια τέτοια ενημερωτική συνάντηση στο σχολείο σας μέχρι την Παρασκευή 2/11/2012

                                      

 

 

 

                                                             Ο Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

 

                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ