Έγκριση Ενημέρωσης Σχολικών Μονάδων των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης όλης της χώρας από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Να διατηρηθεί μέχρι…………..

Βαθμός Ασφαλείας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                                                       -----

 

                               ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

                            Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

                   Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

   ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

Μαρούσι,04-10-2012

           ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αρ. Πρωτ. 119329/Γ7

                                                            -----

Βαθ. Προτερ.

 

 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Μαρούσι, Τ.Κ. 15180

 

 

Πληροφορίες : Τασία Ξυλόκοτα

                           Iωάννα Γκούλη

 

Τηλέφωνο   :   210-3442579        

Fax               : 210-3443013

e-mail: t05sde1@ypepth.gr

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)

Αγράφων 3-5, Τ.Κ. 15123

Μαρούσι

 

ΚΟΙΝ:

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  2. Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

(Υπόψη Υπευθύνων Αγωγής Υγείας

& Σχολικών Δραστηριοτήτων)

  1. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

               (Μέσω των Οικείων Δ/νσεων)

 

 

Θέμα: «Έγκριση Ενημέρωσης Σχολικών Μονάδων των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας

               Εκπ/σης όλης της χώρας από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.»

               Απάντηση στο με αρ. πρωτ. 114479/Γ7/27-09-2012

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 14888/14-09-2012 (αρ. πρωτ. ΣΕΠΕΔ 2983/27-09-2012) έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την ενημέρωση των μαθητών/τριών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων όλης της χώρας, που προτίθεται να πραγματοποιήσει το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Η ενημέρωση θα υλοποιηθεί, από επιστήμονες του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και αφορά στην πρόληψη για την ελονοσία και τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, με σκοπό τον περιορισμό των κρουσμάτων της νόσου.

Η έγκριση δίδεται για το τρέχον σχολικό έτος 2012-2013.

                Οι ενημερώσεις είναι προαιρετικές για τους μαθητές και θα πραγματοποιούνται, χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία ωρολογίου σχολικού προγράμματος, μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων.

                                                                                                       Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Εσωτερική Διανομή:                                                                  

Τμήμα Αγωγής Υγείας                                                              

& Περιβαλλοντικής Αγωγής

                                                                                                    ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΟΥΣΕΚΗ