Παράταση υποβολής Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 178852/ΓΔ4/06-11-2015 εγκυκλίου με θέμα: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, eTwinning και ERASMUS+) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016», σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων έως και τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015.

 

Η  φόρμα για τη συμπλήρωση της 2ωρης μείωσης, βρίσκεται στο σύνδεσμο http://www.etwinning.gr/2015/meiosi.php, έχει τροποποιηθεί και παραμένει ανοικτή μέχρι και τη Δευτέρα στις 00:00