Διευκρινίσεις για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Λατινικών Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών για το σχολικό έτος 2015 – 2016

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθ. Προτεραιότητας:

 

Αθήνα,             21-12-2015

Αρ. Πρωτ.       209126/Δ2

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

 

 

 

 

 

 


  • Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
  • Σχολ. Συμβούλους Δ.Ε. (μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)
  • Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
  • Εσπερινά Γενικά Λύκεια (μέσω των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης)

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 

 

 

 


ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Λατινικών Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών για το σχολικό έτος 2015 – 2016

 

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 59/10-12-2015 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις για τη διδασκαλία των Λατινικών της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών για το σχολικό έτος 2015- 2016.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Από τα δύο σχολικά εγχειρίδια Λατινικών των Μ. Πασχάλη και Γ. Σαββαντίδη του Γενικού Λυκείου

Θα διδαχθούν τα κείμενα των ενοτήτων και τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ & ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Κειμ.3 Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 1

Παρατηρήσεις του κειμένου 2

Παρατηρήσεις του κειμένου 3

Κειμ.5 Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 4

Παρατηρήσεις του κειμένου 5

Κειμ.6

Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 6

Κειμ.7

Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 7

Κειμ.11

Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 8

Παρατηρήσεις του κειμένου 9

Παρατηρήσεις του κειμένου 10

Παρατηρήσεις του κειμένου 11

Κειμ.13

Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 12

Παρατηρήσεις του κειμένου 13

Κειμ.14

Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 14

Παρατηρήσεις του κειμένου 15

Κειμ.20

Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 16

Παρατηρήσεις του κειμένου 17

Παρατηρήσεις του κειμένου 18

Επισήμανση: Αφαιρείται η παράγραφος 5 των παρατηρήσεων του κειμένου 18: η κλίση του ουσιαστικού bos (επειδή δεν απαντάται στα κείμενα που περιλαμβάνονται στην ύλη).

Παρατηρήσεις του κειμένου 19

Παρατηρήσεις του κειμένου 20.

Επισήμανση: στην υποθετική - παραβολική πρόταση του κειμένου 20 quasi moriturum να μη γίνει συντακτική προσέγγιση.

Κειμ.21

Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 21

Κειμ.24

Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 22

Παρατηρήσεις του κειμένου 23

Παρατηρήσεις του κειμένου 24

Κειμ.25

Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 25

Κειμ.27

Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 26

Παρατηρήσεις του κειμένου 27.

Επισήμανση: Αφαιρείται η παράγραφος 4 των παρατηρήσεων του κειμένου 27 (αναφορική πρόταση σε πλάγιο λόγο)

Κειμ.29

Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 28

Παρατηρήσεις του κειμένου 29

Κειμ.31

Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 30

Παρατηρήσεις του κειμένου 31

Κειμ.34

Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 32

Παρατηρήσεις του κειμένου 33

Παρατηρήσεις του κειμένου 34

Κειμ.36

Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 35

Παρατηρήσεις του κειμένου 36

Κειμ.38

Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 37

Παρατηρήσεις του κειμένου 38

Παρατηρήσεις του κειμένου 45

Κειμ.42

Μετφ

 

Παρατηρήσεις του κειμένου 39.

Παρατηρήσεις του κειμένου 40:

Επισήμανση: Από τις παρατηρήσεις του κειμένου 40 διδάσκονται μόνο οι εναντιωματικές προτάσεις. Αφαιρούνται οι παραχωρητικές

Παρατηρήσεις του κειμένου 41.

Επισήμανση: Διδάσκονται μόνο οι απλές παραβολικές προτάσεις. Αφαιρούνται οι υποθετικές παραβολικές.

Παρατηρήσεις κειμένου 42

 

Κειμ.43

Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 43.

Επισήμανση: Αφαιρείται η παράγραφος 5: διμελείς ερωτήσεις.

 

Παρατηρήσεις του κειμένου 44.

Επισήμανση: Αφαιρούνται οι παράγραφοι 2 και 3 (άλλοι τρόποι εισαγωγής πλάγιων ερωτήσεων)

Παρατηρήσεις του κειμένου 50:

Επισήμανση: Διδάσκονται μόνο τα αντωνυμικά επίθετα που βρίσκονται στη διδακτέα ύλη των κειμένων.

Σύνολο κειμένων: 19

 

 

1. Σχετικά με τις δευτερεύουσες προτάσεις: Στις δευτερεύουσες εξαρτημένες προτάσεις διδάσκεται η θεωρία που περιέχεται στις οικείες ενότητες των σχολικών εγχειριδίων (εξάρτηση, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση). Επειδή ο πλάγιος λόγος έχει αφαιρεθεί από τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη, δεν διδάσκεται ό,τι σχετίζεται με ασκήσεις μετατροπής από ευθύ σε πλάγιο και το αντίθετο.

2.Τα γραμματικά φαινόμενα διδάσκονται σύμφωνα με τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη. Τα παραδείγματα και οι εφαρμογές σε ασκήσεις αφορούν μόνο στις λέξεις που απαντούν στα κείμενα που περιέχονται στη διδακτέα – εξεταστέα ύλη και των οποίων διδάσκεται και εξετάζεται η μετάφραση.

3. Σχετικά με τον προσδιορισμό του σκοπού: Η ύλη αφορά στις πέντε (5) αριθμητικώς αναφερόμενες στο σχολικό βιβλίο περιπτώσεις σκοπού μετά από ρήματα κινήσεως σημαντικά (1. τελική πρόταση, 2. αναφορική-τελική πρόταση, 3. σουπίνο σε –um, 4. causa ή gratia με γενική του γερουνδίου και 5. ad με αιτιατική γερουνδίου), αλλά δεν αφορά την περίπτωση του εμπρόθετου γερουνδίου που συνοδεύεται με αντικείμενο σε αιτιατική, επειδή η γερουνδιακή έλξη είναι εκτός εξεταστέας – διδακτέας ύλης.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτ. Διανομή      

  • Γραφείο Γενικού Γραμματέα                                        
  • Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄
  • Αυτ. Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπολ. Εκπ/σης, Ξένων και Μειον. Σχολείων
  • Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπ/σης
  • Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης
  • Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμ. Α΄