Διοικητικά Θέματα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της 07 Αυγούστου 2014 243
2η Ανακοινοποίηση Κενών Πλεονασμάτων 06 Αυγούστου 2014 446
Αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης-Οργανικά κενά πλεονάσματα 05 Αυγούστου 2014 568
Ανασυγκρότηση του Α΄τμήματος του ΠΠΣ της ΠΔΕ Κρήτης 04 Αυγούστου 2014 177
Αξιολογηση Στελεχων Εκπαίδευσης 04 Αυγούστου 2014 264
Μεταβίβαση Δικαιώματος Υπογραφής 04 Αυγούστου 2014 164
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2014 25 Ιουλίου 2014 345
Τοποθέτηση εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία 25 Ιουλίου 2014 234
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2014 21 Ιουλίου 2014 181
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά Σχολεία και Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2014 21 Ιουλίου 2014 252