Διοικητικά Θέματα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Eγκύκλιος επιλογής διευθυντών 20 Μαΐου 2015 262
Χορήγηση άδειας απουσίας καθηγητών για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ 24 Απριλίου 2015 570
Αναστολή λειτουργίας σχολείων Δημοτικής Ενότητας Λεύκης την Πέμπτη 8.1.2015 λόγω κακοκαιρίας 07 Ιανουαρίου 2015 174
Ενημέρωση σχετικά με τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 10 Οκτωβρίου 2014 220
Αποστολή προκήρυξης εκλογής αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασία Ιδ.Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ) 02 Οκτωβρίου 2014 203
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της κενής θέσης Διευθυντή στο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας για το σχολικό έτος 2014-2015 01 Οκτωβρίου 2014 209
Ωράριο εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης 16 Σεπτεμβρίου 2014 354
Οριστικοποίηση πίνακα υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. Κρήτης από το μόνιμο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό 16 Σεπτεμβρίου 2014 171
Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε εκπ/κούς Δ.Ε 05 Σεπτεμβρίου 2014 306
Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων Νόμος 4250/2014 05 Σεπτεμβρίου 2014 219