Διοικητικά Θέματα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Τελικός Πίνακας Κενά-Τοποθετήσεις-Διάθεση ΠΥΣΔΕ 30 Ιουλίου 2015 971
Τοποθετήσεις - Οργανικά κενά - Συμπληρωματικές αιτήσεις 20 Ιουλίου 2015 738
Αιτήσεις για οριστική τοποθέτηση - Βελτιώσεις 13 Ιουλίου 2015 478
Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα ΚΕ.Σ.ΥΠ., Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.), Εργαστηριακών Κέντρ 10 Ιουλίου 2015 246
Τοποθέτηση διευθυντών Δ.Ε. Λασιθίου 30 Ιουνίου 2015 462
Εκλογές Διευθυντών 15 Ιουνίου 2015 319
Συγκρότηση Τριμελούς Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών 15 Ιουνίου 2015 253
Πίνακες υποψηφίων διευθυντών για σχολικές μονάδες αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Λασιθίου 10 Ιουνίου 2015 1133
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων Λασιθίου 22 Μαΐου 2015 246
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 22 Μαΐου 2015 218