Προσωρινός Πίνακας Αντικειμενικών Μορίων Διευθυντών

Ανακοινώνουμε τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά, των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λασιθίου, σε μορφή pdf και χωρίς τις στρογγυλοποιήσεις του πίνακα σε μορφή excel που ανακοινώσαμε χθες. 

Ενστάσεις επί του πίνακα γίνονται δεκτές μέχρι και την 15-6-2017