Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Πίνακας σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λασιθίου που δεν καλύφθηκαν με εκπ/κο ΠΕ86 για Κ.Π.π. 2018-2019 έως 22/01/2019 22 Ιανουαρίου 2019 148
Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης της A΄ φάσης, Β΄ φάσης του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας» καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας» στην Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ 22 Ιανουαρίου 2019 81
Πλήρωση θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου 17 Ιανουαρίου 2019 99
Πλήρωση θέσης Υπευθύνου ΕΚΦΕ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου 17 Ιανουαρίου 2019 188
Πλήρωση θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου 14 Ιανουαρίου 2019 133
Απολογισμός - Ισολογισμός Δεκεμβρίου 2018 04 Ιανουαρίου 2019 73
Έναρξης της Υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019 31 Δεκεμβρίου 2018 160
Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής ΚΠπ, Σχ. Έτος 2018-2019 24 Δεκεμβρίου 2018 180
Τροποποιήσεις της Υπουργικής Απόφασης και Πρόσκλησης αντίστοιχα για το έργο «Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής στο πλαίσιο της Πράξης “Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού 20 Δεκεμβρίου 2018 100
Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επί πλέον μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κρήτης και στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης, όταν αυτά κρίνουν 19 Δεκεμβρίου 2018 123