Πρακτική εκπαίδευση καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕ19-20) Λασιθίου

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την διοργάνωση σεμιναρίου πρακτικής εκπαίδευσης καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕ19-20) που θα πραγματοποιηθεί στο 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, Τρίτη 29 Απριλίου 2014 στις 10:00 π.μ.

Η δράση πραγματοποιείται  στο πλαίσιο του έργου «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ».

Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση καθώς και το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Καλούνται όλοι οι καθηγητές Πληροφορικής του νομού Λασιθίου να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά, μέσω του λογαριασμού τους στο ΠΣΔ, στην διεύθυνση http://training.sch.gr/.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.