Διευκρινίσεις σχετικά με μόρια δυσμενών συνθηκών

A.   Σχετικά με τα μόρια δυσμενών συνθηκών για τους καλοκαιρινούς μήνες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, σας αναφέρουμε τα εξής:

 1.      Εκπαιδευτικός που υπηρετεί στο ΠΥΣΔΕ οργανικής του με προσωρινή τοποθέτηση, λαμβάνει αναδρομικά για τους καλοκαιρινούς μήνες (1/7 – 31/8) τα μόρια της επόμενης τοποθέτησης. Ειδικά για το τρέχον σχολικό έτος που δεν είναι γνωστή η επόμενη τοποθέτησή του, λαμβάνει τα μόρια της τρέχουσας προσωρινής τοποθέτησης.

 2.      Τα ίδια με το (1) ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που έχουν διατεθεί στο αντίστοιχο ΠΥΣΠΕ, ξεκινώντας από 22/6 που επιστρέφουν στην προσωρινή τους τοποθέτηση.

 3.       Εκπαιδευτικός που έχει αποσπαστεί από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, για τους καλοκαιρινούς μήνες μετά τη λήξη της απόσπασής του λαμβάνει τα μόρια της προσωρινής τοποθέτησης.

 Σας επισημαίνουμε ότι κάθε εκπαιδευτικός που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, πρέπει να έχει προσωρινή τοποθέτηση, ακόμα κι αν αποσπαστεί σε άλλο ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ ή διατεθεί στο αντίστοιχο ΠΥΣΠΕ.

  

Β.  Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που είναι αποσπασμένοι στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) σας γνωρίζουμε ότι ως μονάδες μετάθεσης, θα υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011.

 

 Πληροφορίες:

Π. Ρωσσέτη    2103442116

Β. Στράτου      2103442116 

H. Ζούρου       2103442276

Ν. Κονδύλης   2103442126 

 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Γ

Ανδρέα Παπανδρέου 37

15180 Μαρούσι