Παραλαβή πτυχίων κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να παραλάβετε τα πτυχία του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2018.

Η παραλαβή τους γίνεται αυτοπροσώπως η με νόμιμη εξουσιοδότηση καθημερινά από τις 8.00-14.30 στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου.