Δελτίο Τύπου ΚπΓ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

      

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου ΜΑΪΟΥ 2017 ότι τα Πιστοποιητικά τους βρίσκονται στην Υπηρεσία μας, απ’ όπου και μπορούν να τα παραλάβουν αυτοπροσώπως ή μέσω των νόμιμων κηδεμόνων τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει) προσκομίζοντας το δελτίο εξεταζόμενου ή την αστυνομική τους ταυτότητα.