Προσωρινός πίνακας αντικειμενικών μορίων υποψηφίων διευθυντών του Γυμνασίου Χανδρά

Ανακοινώνουμε τον προσωρινό πίνακα αντικειμενικών μορίων υποψηφίων διευθυντών του Γυμνασίου Χανδρά. Υποβολή ενστάσεων επί του πίνακα μέχρι την Παρασκευή 8-9-2017 και ώρα 10:00.

Πίνακας