Προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των εκπαιδευτικών για τοποθετήσεις, διαθέσεις και αποσπάσεις λήγει την 1-9-2017 και ώρα 11:00 π.μ και όχι στις 11:00 μ.μ. όπως εκ παραδρομής γράφτηκε στο αριθ. 6535/24-8-2017 έγγραφό μας με θέμα: «Λειτουργικές υπεραριθμίες, προσωρινές τοποθετήσεις, αποσπάσεις και διαθέσεις» και το οποίο εστάλη στις σχολικές μονάδες και αναρτήθηκε στη ιστοσελίδα μας στις 24-8-2017.

 

ΔΔΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ