ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αγίου Νικολάου

Παρουσίαση Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου
https://youtu.be/cPSB9p4-TN0

 

Διαφήμιση Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου
https://youtu.be/pC8MR-CRA0Y

 

https://goo.gl/TmEocT

 

Έρευνα επαγγελματικής αποκατάστασης αποφοίτων
https://goo.gl/khZYFL