Προσωρινός πίνακας επιλεγμένων μαθητευόμενων στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Ιεράπετρας σχολ. έτους 2016-2017

1ο ΕΠΑ.Λ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2016-2017

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1

ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

15

2

ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

15

3

ΣΤΟΪΝΕΒ

ΣΤΟΓΙΑΝ

ΒΑΣΙΛ

12,2

4

ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

11,6

5

ΖΑΝΙΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

9,5

6

ΝΑΡΤΑ

ΝΤΕΝΙΣ

ΣΠΥΡΟ

12,6

 

Επί του προσωρινού πίνακα  είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Ιεράπετρας (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις)  από την Τρίτη 7 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017.