Προκήρυξη εκδρομής Γυμνασίου Χανδρά στο Ηράκλειο

ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΧΑΝΔΡΑ

 

Χανδράς: 18 -3-2016

Αρ. πρωτ. :

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:  ΠΛΗΝΕΤ Λασιθίου .

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση    

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες  

'       ΦΑΧ

 Ηλεκτρον. Δ/νση                                

:  ΧΑΝΔΡΑΣ - ΣΗΤΕΙΑ

:  72059

:  ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝ.    

:2843031222

 

:mail@gym-chandr.las.sch.gr              

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤO ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 

ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΧΑΝΔΡΑ

 

Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά με την εκδρομή του Σχολείου μας. Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο. Οι προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις επιπλέον ενδεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις, και θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11- 2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) και τη σχετική νομοθεσία. Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου,  η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

 

 

 

1

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΧΑΝΔΡΑ

2

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΧΑΝΔΡΑ ΤΗΝ  ΤΕΤΑΡΤΗ   ΣΤΙΣ  13/4/2016 8:00. ΑΦΙΞΗ ΣΤΟΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ (ΚΑΦΕΓΡΗΓΟΡΗ)09.30.ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΙΣ 10.15 ΓΙΑ ΔΙΝΟΣΑΥΡΕΙΑ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ).ΑΦΙΞΗ 11.00. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΤΑΛΟΣ) 12.30.ΑΦΙΞΗ 13.00.ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.00 ΓΙΑ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ (ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙ).ΑΦΙΞΗ 15.30.ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 17.30 ΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ.ΑΦΙΞΗ 19.00.ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΧΑΝΔΡΑ 20.30.ΑΦΙΞΗ ΣΤΟΝ ΧΑΝΔΡΑ 21.30

 

3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές)

      17 έως  20 ΜΑΘΗΤΕΣ 2 ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

4

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ 20 Η 25  ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-πρωινό ή ημιδιατροφή)

  

6

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα, παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.)

 

7

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη εκδρομή)

ΝΑΙ

8

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ*

ΟΧΙ

9

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ

10

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ)

ΟΧΙ

11

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ  30/03/2016  και ώρα 12.00 στο γραφείο του Διευθυντή του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΝΔΡΑ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει  την  ίδια  μέρα  μετά  τη  λήξη  της παραπάνω προθεσμίας. Προσφορές που θα καθυστερήσουν λόγω ταχυδρομείου δε θα γίνουν αποδεκτές. Η αποσφράγιση θα γίνει παρουσία Επιτροπής όπως προβλέπεται από το νόμο. Τα σχολεία διατηρούν δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής εφόσον δε συμπληρωθεί ο αριθμός των μαθητών.

12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30-03-2016  ΩΡΑ 13.00

 

 

 

 

 

Ο Δ/ντής του Σχολείου

 

ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ